STATUS UPDATED!
Bismillahirahmanirahim.. Selamat datang ke blog Ain. Di harap penkongsian di blog ni dapat membantu u olls
Blogku, Catatanku: ♥ Manusia Memahami Bahasa ♥

♥ Manusia Memahami Bahasa ♥

 

       Psikologi bahasa atau dalam bahasa saintifiknya dikenali sebagai psikolinguistik adalah merujuk kepada kajian faktor neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh, memahami dan menggunakan bahasa.
     Penyelidikan moden hari ini mengaplikasikan bidang biologi, neurosains, sains kognitif dan juga teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak manusia menjalankan aktiviti memproses bahasa.
     Penyelidikan psikolinguistik akan melibatkan proses penjanaan ayat-ayat yang mempunyai tatabahasa dan makna daripada segi struktur dan perbendaharaan kata. la bertujuan untuk membolehkan pemahaman bagi setiap pernyataan, perkataan atau pun teks.
     Kebiasaannya, kaedah tersebut akan digunakan untuk mengkaji perkembangan dan keupayaan bayi serta kanak-kanak untuk mempelajari bahasa menerusi pendekatan uji kaji.
     Komponen bahasa manusia turut melibatkan beberapa bidang kajian lain seperti pemahaman bunyi pertuturan yang dikenali sebagai fonetik dan fonologi.
     Bagi kajian struktur kata dan pembentukan perkataan pula dikenali sebagai Morfologi sementara pentafsiran makna dirujuk sebagai kajian Pragmatik.
        Antara teori yang diketengahkan dalam kajian psikolinguistik ini adalah seperti bagaimana mengaitkan bunyi dengan maksud, menyusun perkataan dan memahami urutan kata yang dikenali sebagai ayat.

THANKS FOR READING THIS :) LIKE IF YOU LIKE ♥

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...